Vattensystem.se

Påstryckfilter

Påstryckfilter används för mekanisk filtrering i bl.a cirkulerande system. Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock. Invändigt sitter en silkorg, som håller filterpåsarna.

 

Visa installation- och skötselanvisningar>>

 

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520-743 00 eller via e-post info@vattensystem.se

 

high_ef_efg

Det finns en rad fördelar med att använda påstryckfilter.

  • Ingen vattenförbrukning för backspolning
  • Återanvändbara filterpåsar
  • Enkel installation och betjäning
  • Litet platsbehov
  • Korrosionsbeständiga
  • Klarar både kallt och varmt vatten
  • Kan användas för både sura och basiska vätskor
  • Kan monteras på stativ
  • Det finns specialpåsar för olja, lösningsmedel bakterier mm

 

ANVÄNDNING

Ett EUROWATER påstryckfilter är idealiskt till filtreringsuppgifter där det ställs stora krav på flöde, filtrering och platsbehov. Filtret har otaliga användningsmöjligheter. Det kan användas bl a till filtrering av fjärrvärme- och kylvatten, bassängvatten, cirkulationssystem, förfilter till jonbytaranläggningar och många andra områden.

 

img_5819_kopieraUPPBYGGNAD

Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock. Filterhuset är försett med en silkorg i  vilken den utbytbara filterpåsen placeras. Filtermodulen finns i PVC, stål m. polyetenbeläggning eller korrosionsbeständig färg, emalj, galvat eller rostfritt utförande.

 

FILTERPÅSAR

Filterpåsarna levereras med en portäthet från 1 my upp till 800 my. Filterpåsarna utförs i polypropylen eller nylon, beroende på portätheten. Filterpåsen är återanvändbar vilket gör påstryckfiltret till ett driftsekonomiskt alternativ till de traditionella patron- och sandfiltren.

 

FILTERPÅSAR SPECIAL

Filterpåsar ABS för oljeabsorbtion har en portäthet på 10 eller 50 my. 5 m3 /h och ca 2 kg olja är normalvärden. I filterkudde ABS kan mer än 500 olika kemikalier samt olja absorberas. Filterpåse för kol och andra fyllningar finns för olika applikationer. Filterpåse BDP är en specialpåse för bakterier och alger.

 

INSTALLATION

Filtermodulerna levereras färdiga att monteras. Det skall installeras avstängningsventiler före och efter modulen. Tillgångsledningen bör uttagas i botten på det kar eller rör som innehåller den vätska som skall filtreras.

 

SKÖTSEL

Passningen inskränker sig till utbyte och rengöring av filterpåsen. Filterpåsen tas ut lätt genom att lossa bultar på filtrets topp. Locket lyfts av och filterpåsen byts. Detta utbyte tar endast någon minut. Den använda filterpåsen töms och kan återanvändas många gånger. Används special påsar, kastas påsen efter bytet.

 

FILTERMODUL TILL FJÄRRVÄRMEVATTEN 16 bar

Cirkulationsvattnet på ett fjärrvärmeverk bör inte innehålla slam och mekaniska orenheter, då detta förorsakar korrosion och stoppar mät- och reglerutrustning. Filtermodul, typ 2-EFG-F är konstruerad speciellt till fjärrvärmeverkens filterbehov. Filtermodulen består av 2 påstryckfilter med rörsystem samt montering på stativ.

 

FILTRERING AV PROCESSBAD

Processbad på galvanoindustrier och fosfateringsliner kan med fördel behandlas i ett påstryckfilter. Härmed uppnås kontinuerlig rening så att processbad får längre livslängd. Filtret kan givetvis användas även på sköljvatten.

 

FILTRERING AV KYLVATTEN

I kylsystem uppstår ofta problem med bakterier och alger. I påstryckfilter med BDP filterpåse insatta i kylsystem, försvinner alla driftproblem.

 

 

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.