Vattensystem.se

Humusjonbytare

 

HUMUSJONBYTARE-SCAVENGERFILTER - Reducerar vattnets humusinnehåll

 

  scaven2

ANVÄNDNING

Humus är restprodukter av naturens nedbrytning och består av makromolekyler, dvs. algrester och döda bakterier. Humus löser ut tungmetaller, ger korrossionsproblem, missfärgar vattnet, lukt ock smak försämras och dessutom uppstår estetiska problem. Vid klorering av vatten som innehåller humus kan det cancerogerna ämnet kloroform uppstå.

 

PRINCIP

I Scavengerfiltret byts de negativt laddade humusresterna mot negativt laddade joner (OH, CI) i jonbytarmediet. Scavengerfiltret avlägsnar minst 80% av vattnets innehåll av humus.

 

ANLÄGGNINGENS UTFORMNING

En en-kolonnanläggning består aven filterkolonn med femstegsventil och en salttank. Vid flerkolonnanläggning kan det levereras ett förbindanda rörsystem med avstängningsventiler. Varje anläggning är försedd med ett elektroniskt programur.

 

INDIVIDUELLA BEHOV

Dessa anläggninger kan parallellkopplas med två eller flera filterkolonner och kan därefter anpassas efter platsbehov, flöde, kontinuerlig drift eller entligt önskemål.

 

TIDSSTYRNING

Det elektroniska ETP4B programuret består av ett tids- och regenerationsur. Tidsuret tilläter flera regenerationer per dyng och ger impuls till start även regeneration. Regenerationsuret styr de programmerbara salt- och skölj programmen.

 

KOMBINERAD TIDS- OCH MÄNGDSTYRNING

CSC-2 och CSD-styrpanel är en kombination av tids- och mängdstyrning. Panelen startar en regeneration på en bestämd tidspunkt, men endast om förinställd mängd är uppnådd. Detta sparar vatten och regenerationssalt på helgdagar. Den kan också användas som ren mängdstyrning om man kan acceptera avbrott i vattenförsörjningen under regeneration.

 

STATIVMONTAGE

En två-kolonnanläggning kan byggas som en komplett, stativmonterad anläggning.

Den består av två tilterkolonner med femstegsventiler, kompakt rörsystem med de nödvängiga automatiska och manuella ventiler i plastmaterial samt en styrpanel.

 

EUROWATER FEMSTEGSVENTIL

Den patenterade Eurowater femstegsventilen är framställd i plastmaterial. Enkel och robust med bara tre rörliga delar. Ventilen är speciell för Eurowater och såkrar en effektiv och skonsam behandling av jonbytaren, vilken bidrar till bättre utnyttjande av anläggningen och ökad hållbarhet på filtermassan.

 

KORROSIONSBESTÄNDIG FILTERKOLONN

Filterkolonnerna är behandlade med polyethylen, som gör dem absolut portäta. Oennomslagsstyrkan är ca. 21 KV /mm. Kolonnerna har således stålets styrka och plastens korrosionsbeständighet mot kemikalier.

 

KORROSIONSBESTÄNDIG SALTTANK

Salttankarna är gjorda i okrossbar polyethylen med lock av samma material. De är lätta att fylla och rengöra. Salttankarna rymmer salt till många regenerationer.

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.