Vattensystem.se

Installation & skötsel

ANLÄGGNINGENS FUNKTION

1.      Påstryckfilter används av värmeverk och andra industrier i olika filtreringsprocesser.

2.      Påstryckfiltret består av en filterkolonn med en slitsad korg för filterpåsen.

3.      När filterpåsen samlar upp föroreningar (partiklar) från vätskan, kommer tryckfallet över filtret att öka. När högsta tillåtna tryckfall uppnåtts, måste filterpåsen rengöras eller bytas.

4.      Filterpåsar för mekanisk rening kan rengöras och återanvändas.

 

KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN

 

1.                Det skall finnas en golvbrunn eller liknande i närheten av anläggningen

2.      Installationsplatsen skall vara frostfritt.

3.      Filtret skall vara lättåtkomligt med tanke på byte av filterpåsar.

4.      Maxtryck och temperatur för filtren skall uppmärksammas. Se tabell nedan.

5.      Om trycket i påstryckfiltret kan stiga över maxtryck genom t.ex. förändringar av temperaturen i vätskan, skall en eller säkerhetsventil installeras på filtrets ingångssida.

6.      Skyddsutrustning skall användas om vätskan.

SPECIFIKATIONER

                     

Anläggning

EF 2

EF 6

EF 5

EFG 5

EFG 7

EFG 8

Max flöde m³/h

12

18

16

22

22

22

Tryckfall ny påse bar

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Max drifttryck bar

6

4

6

6

6

16

Max difftryck bar

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Max temperatur °C

35

35

35

100

100

100

Anslutningar

1 1/4²BSP

1 1/2²BSP

DN 50

DN 50

DN 50

DN 50

 

PVC

PVC

DIN 2576

DIN 2576

DIN 2576

DIN 2642

Filterhusmaterial

PVC

PVC

plastöver-draget stål

målat/galv-

aniserat stål,

emaljerat samt

Halarbelagt.

målat/galv-

aniserat stål

rostfrittstål

                       

                      INSTALLATION

  • Placera filtret på en plan yta och fäst den ordentligt. EF 2 och EF 6 filter inkluderar en triangelformad monteringsplatta att fästa i filtrets undersida med hjälp av de tre förmonterade skruvarna. EF 5 och EFG 5 filtren inkluderar fästvinklar att montera i de tre hålen i nederkanten på filterhusen.
  • Utrusta filtret med inkommande och utgående ventiler. Montera alltid inkommande ventil på den övre anslutningen och utgående ventil på den nedre.
  • Ventilsystemet skall ha samma dimension som anslutningarna på filtret.
  • Utrusta inkommande och utgående med avstängningsventiler, t.ex. kulventil och installera två tryckmätare för avläsning av difftryck över filtret. Se fig. 1 och 2.

                      IGÅNGKÖRNING AV FILTER

1.      Lossa låsningen på toppen av filtret och lyft av locket.

2.      Se till att O-ringen ligger rätt i spåret innan locket sätts på igen.

3.      Lossa luftskruven på locket några varv.

4.      Öppna ventiler före och efter filter, lufta och starta eventuell pump.

5.      Stäng luftskruven när det kommer vatten.

6.      Filtret är avluftat och är nu i drift.

 

                      BYTE AV FILTERPÅSAR

1.      Ha alltid minst en filterpåse för byte.

2.      Byt påsen när filtret har uppnått dess maximalt tillåtna tryckfall (aldrig över 1,5 bar). Max tillåtna tryckfall beror ofta på val av pump. Många cirkulationspumpar har maxtryck under 1 bar.

3.      Bästa filtreringsresultat nås vid differentialtrycksökning på max 0,5 bar, vilket betyder att vid maxflöde måste filterpåsen bytas ut vid differenstryck på 1 bar.

4.      Byte av filterpåse visas i fig. 1 (EF 5, EFG 5, EFG 7 och EFG 8) eller i fig. 2 (EF 2 

 

                      RENGÖRING AV FILTERPÅSE

 

1.      Filterpåse för mekanisk rening kan rengöras och återanvänds flera gånger.

2.      I många fall är det tillräckligt att tvätta påsen med avigsidan utåt eller hänga upp  filterpåsen i ett varmt utrymme på tork, och sedan skaka bort dammet.

 

Fig. 1

Byte av filterpåsar för påstryckfilter typ EF 5 och EFG 5, EFG 7 och EFG 8.

Observera att fastspänning av lock så som det visas, gäller endast EF 5 och EFG 5. På EFG 7 och EFG 8 spännes locket fast med 8 bultar/handskruvar.

 

 

 

 

Fig. 2      Byte av filterpåse på påstryckfilter typ EF 2 och EF 6.

              Observera bild 4a: Tätningsring finns endast till EF 6.

 

 

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.