Vattensystem.se

Järn, mangan, sandfilter

 

  • Tryckfilter för vattenrening av järn, mangan och aggresiv kolsyra.
  • Filtret kan även användas som sandfilter, med en sandfyllning för mekanisk filtrering av å- eller sjövatten.

 

För att kunna lämna ett exakt pris på filtret, måste vi ha tillgång till en aktuell vattenanalys.

Kontata oss på telefon 0520-743 00 eller maila oss på info@vattensystem för mer information.

high_ns_nsb

ANVÄNDNING

Ett tryckfilter är avsett för vattenrening av råvatten från borrad brunn eller annan vattentäckt, så att kvaliten överenstämmer med normerna för dricksvatten.

Levereras som standard i målat eller galvaniserat utförande utrustat med dysbotten samt CE-märkning. Beroende på vattenkvalitén, kan filtret behöva kompletteras  med en kompressor.

 

FUNKTION

Järn, mangan och mekaniska föroreningar uppsamlas efter syresättning på filtermaterialet. Vid backspolning av filtret går uppsamlade föroreningar till avlopp.

 

KOMPRESSORENHET

Oavsett om filtret skall användas till avjärning eller avsyrning bör råvattnet syresättas med luft.

Luftningsenheten består aven kompressorenhet och en automatisk olja och vattenavskiljare.

 

BACKSPOLNING

Till de mindre tryckfiltren, typ NS/NSB 20-60, är det normalt tillräckligt med att backspola filtret med vatten.

 

LUFTSKÖLJ

Större tryckfilter, typ NS/NSB 80 och 130 kräver en fläkt till backspolning

 

VATTENANALYS

Filtrets fyllning skall sammansättas efter en kemisk analys av råvattnet. Ni kan rekvirera en Eurowater provflaska så utför vi en komplett vattenanalys.

 

AVJÄRNING MED NEVTRACO

Järn färgar vatten, sanitets- och tvättgods rött och sätter igen rören. Nevtraco har en mycket stor filtreringsförmåga, samtidigt som det är mycket lätt att backspola rent.

 

AVMANGANISERING MED HYDROLlT

Mangan ger svarta utfällningar och färgar tvättgods gult. Hydrolit-Mn är en manganbehandlat, katalytiskt filtermaterial, som gör att råvattnets innehåll av mangan utfälls på filterkornens yta. Den blir mer och mer effektiv vid användning

 

AVSYRNING MED MAGNODOL

Mjukt och aggresivt vatten är frätande på rör och installationer. Magno är speciellt utvecklat för neutralisering av aggresivt vatten. Den är dubbelverkande, då den samtidigt med avsyrningen bildar en korrisionsskyddande yta på rörens insida. Materialet förbrukas under avsyrningen.

 

INSTALATION EFTER PUMP

Önskas hela vattenförsörjningen behandlad, installeras filtret mellan råvattenpumpen och hydroforen. Anläggningens storlek bestäms efter pumpens flöde. Kompressorn styrs aven tryckströmbrytare på hydroforen.

 

INSTALATION EFTER HYDROFOR

Önskas bara en del av vattenförsörjningen behandlad, installeras filtret på en delledning. Anläggningens storlek bestäms av renvattensförbrukningen. Kompressorn styrs aven flow-switch på filtrets avgångssida.

 

MANUELLT TRYCKFILTER, TYP NS

ANVÄNDNING

Ett manuellt tryckfilter är särskilt lämpligt till små och medelstora dricksvattenförsörjningar där man kan acceptera en viss skötsel av anläggningen.

 

SKÖTSEL

Inskränker sig till regelbundna backspolningar som görs genom omställning av några ventiler.

Normalt sker detta 1-2 ggr. per vecka. En backspolning utförs i ca 10 minuter.

 

TRYCKFILTER

Består aven filterkolonn med ventilsystem och provkran med manometer. Invändigt försedd med automatisk urluftare och mellanbotten med korrisionsbeständiga dysor. Kolonnen är sandblästrad och behandlad med emaljerat konstmaterial.

 

AUTOMATISKA TRYCKFILTER, TYP NSB

 

ANVÄNDNING

Ett automatiskt tryckfilter används vid större vattenförsörjningar eller där man inte önskar backspola manuellt.

 

RÖRSYSTEMET

Rörsystemet är försett med fyra ventiler, som omställs automatiskt med hjälp aven styrenhet.

 

STYRENHET

Anläggningens styrpanel är en elektronisk, styrenhet 12 volt. Den består av en spolprogramssektion och en tidsenhet. Panelen är planerad för att styra 1 eller 2 kolonner.

 

PANELINSTÄLLNING

Styrpanelen kan inställas på de dagar och tidpunkter när man önskar att filtret skall backspolas. Om vattenförbrukningen stiger eller om råvattnet blir mer förorenat kan panelen mycket lätt omprogrammeras.

nsdata

 

 

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.