Vattensystem.se

Nanofilter / fluoridfilter för vattenföreningar och vattenverk

Vi saluför ett brett sortiment av nanofilter med nanomembran. Vi har både nanofilter / fluoridfilter för mindre vattenföreningar och kommunala vattenverk. Se exempel>>

Nedan följer länkar till våra olika modeller. Anläggningarna bygger på samma konstruktion som omvänd osmos, men för nanofilter används andra membran och pumpar.

Genom att parallellkoppla flera anläggningar,  kan vi leverera anläggningar med mycket höga flöden, till tex kommunala vattenverk.

Vid dricksvattenproduktion, kan råvatten och behandlat vatten bladas med en "bypass-ventil". Därmed får man rätt sammansättning på utgående vatten och att det totala flödet ökar.

 

 • Flöde: 0,35-1,75 m3 per timma

 • Flöde: 2,1-8,4 m3 per timma

 • Flöde: 8,4-28 m3 per timma

 • Flöde: 28-48 m3 per timma

   

  Användning

  • Vattenrening av organiska ämnen, färg, sulfat, klorid och fluorid.
  • Delvis avhärdning, utan användning av regenerationskemikalier.Nanofilter

  Se gärna vårt bildspel, som demonstrerar anläggningarnas funktion.

  Starta bildspel >> 

   

  Användningsområden

  Exempel på typiska anvädningsområden:

  • Dricksvatten: Reduktion av sulfat, klorid och fluorid. 
  • Dricksvatten: Partiell avhärdning utan användning av regenerationskemikalier.
  • Industriellt processvatten
  • Reduktion av färg och humus från ytvatten inom järn- och metallindustrin och pappersfabriker.OMVÄND OSMOS

  Fördelar

  Nanofiltrering används när:

  • Det önskas en viss hårdhet, då en eventuell totalavsaltning gör vattnet aggressivt och medför problem med korrossion i rörledningsnätet. 
  • Det önskas en speciell reduktion av oönskade ämnen och där användningen av omvänd osmos är "att skjuta över målet". Där omvänd osmos kräver högtryckspump, används det vid nanofiltrering ett lägre tryck, under 7 bar, vilket ger en lägre energiförbrukning jämfört med en omvänd osmosanläggning med samma flöde.

  Verksamhetsområde

  Nanofiltrering (NF) är en membranteknologi, som i sitt område och anläggningens konstruktion påminner om omvänd osmos. Ett Nanofiltreringsmembran tillbakahåller primärt divalenta joner och större molekyler. En NF-anläggning placerar sig behandlingsmässigt mellan RO och UF - se skiss nedan.

  Så fungerar ett osmosmembran>>

  Image0002

  Exempel på komplett nanofilter-anläggning

   

  Vi har möjlighet att leverera kompletta anläggningar, inklusive för- och efterbehandlingar.

  Här följer ett exempel:

  • Beroende på råvattnets innehåll, kan förbehandlingen bestå av t ex ett järn och manganfilter, ett aktivt kolfilter, en avhärdningsanläggning alternativt dosering av Antiscalingmedel. Partikelfiltreringen sker i ett påstryckfilter
  • Saltreduktion sker med nanofilter.
  • Beroende på önskad utgående vattenkvalité, kan vattnet blandas med en Bypass-ventil. Därmed ökar även anläggningens totala kapacitet.
  • Det färdigbehandlade vattnet lagras i en mellanlagringstank, eller lågreservoar.
  • I vissa fall, behandlas det utgående vattnet med en UV-anläggning.
  • Här följer en demonstration som visar ett komplett omvänd osmos-system

  Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på telefon 0520- 743 00 eller via e-post>>

   

   

  nanofilter

   

   

  ro-tabell

 •  

   

       

   

   

   

  Copyright 2006 Kylvatten.se.