Vattensystem.se

Arsenikfilter

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berg och jord. Det kan även förekomma i dricksvatten och kan då orsaka hälsoproblem. 

 

Vårt företag har sedan 1987 sålt vattenreningsutrustning till hushåll, industrier och vattenverk.  På vår hemsida www.vattensystem.se finns information om hela vårt sortiment.

Vår leverantör av vattenfilter, är verksam i 30 länder och tillverkningen startade redan 1936.

Våra arsenikfilter finns installerade hos privata hushåll och kommunala vattenverk i Sverige och utomlands.

 

I sortimentet finns både arsenikfilter för enskilda hushåll och anläggningar för vattenverk, med flöde på 100 m3/h.

Arsenikfilter S-41

Arsenikfilter -för ett hushåll

Effektivt och lättskött arsenikfilter för ett hushåll

  • Rostfri filterbehållare
  • Fyllningen är testad av Socialstyrelsen, med mycket goda resultat
  • Robust och driftsäker
  • Prisvärd
  • Enkel installation
  • Fyllningen är livsmedelsgodkänd 
  • Avsedd för ett hushåll

Gå till webbutik>>

 

Instruktion>>

 

Användning

Filtret är speciellt utvecklat för mindre förbrukning, tex ett hushåll. Arsenikfilter typ S-41, är ett adsorptionsfilter. Pricipen bygger på att arseniken binds till en adsorberande filtermassa (adsorbent), som består av järnhydroxidgranulat. Filtermassans produktnamn är Euroxide E 33 och den är livsmedelsgodkänd.

Filtret levereras färdigfyllt med filtermassa och kan omgående börja användas.

 

Förfilter

Detta filter kan användas om vattnet innehåller låga halter av järn, mangan och humus. Järnhalten i vattnet får inte överstiga 0,2 mg/l och manganhalten får inte överstiga 0,05 mg/l. Om halterna är högre, skall lämpligt förfilter installeras.

Avsyrningsfilter

 

Vattenkvalitet

Efter passage genom filtret binds arseniken till den adsorberande filtermassan.

I Socialstyrelsens belastningstest 2007, uppnådde filtermassa Euroxide mycket hög reningseffekt.

 

Exempel: Arsenikhalten på ingående råvatten låg på 27,1 µg/l och utgående behandlat vatten låg på <0,05 µg/l. Gränsvärdet ligger på 10 µg/l. Filtreringseffekten kan variera och är beroende av flöde, råvatteninnehåll och förbrukning.

 

Underhåll

När filtermassan är mättad, byts den ut. Detta görs enkelt och kräver ingen stor arbetsinsats. I toppen av filterbehållaren, sitter ett stort lock för påfyllning och tömning.

När filtermassan är ny, skall den spolas igenom rikligt. Därefter sker backspolning vid behov, eller med 1-3 månaders intervall.

 

Beräkning av förväntad kapacitet Ingående arsenik As: 20 µg/l, pH 8, kontakttid 3 min
Förväntad kapacitet: 5100 m3 behandlat vatten

 

Anläggningens uppbyggnad

Filterbehållaren är utförd i rostfritt stål. I behållaren finns ett övre och ett undre spridarrör. Stort lock för påfyllning/tömning och ventil för avluftning.

Ventilerna på bilden till höger ingår inte i anläggningen, men kan köpas till separat.

 

Typ

Diameter

mm

Höjd

mm

VENTILSCHEMA

Drift                             Backspolning           Avställt filter

S-41

237

1200

1 öppen

3 öppen

 

2 stängd

4 stängd

1 öppen

2 öppen

4 öppen

 

3 stängd

2 öppen

 

1 stängd

3 stängd

4 stängd

Vattentryck: Max 6 bar.

Vattentemperatur: Max. 35°C.

Anslutning 1/2"

 

 

 

Arsenikfilter för större flöde

Avsyrningsfilter

 

I sortimentet finns även galvaniserade tryckfilter för används för vattenrening av arsenik av dricksvatten. Det finns standardanläggningar med flöde från 1,2 m3/timma upp till 100 m3/timma.

 

Läs mer om arsenikfilter>>

 

Marksanering

Våra arsenikfilter används även till marksanering, lakvattenrening och rening av rökgaskondensat.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.