Vattensystem.se

Omvänd osmos - RO

 

 

01-3 

Membranfiltrering

Anläggning av denna typ används för framställning av avsaltat vatten utan användning av saltsyra och natriumhydroxid. Den används bl.a. på panncentraler, fjärrvärmeverk, sjukhus, dialyscentraler och laboratorier till processvatten i medicin-industrin och den kemiska industrin samt i samband med luftbefuktningsanläggningar. RO/NO-anläggningar avlägsnar pyrogener samt bakterier och ger inga spillvattensproblem, avlägsnar upp till 90 % av det organiska matrialet och tar bort 98-99 % av vattnets salter.

 

I membransortimentet finns:

Omvänd osmos (RO)

Nanofilter (NO)

Ultrafiltrering

 

Beskrivning
Flöde för standardmodeller: 50 l/tim - 60 m³/tim. RO/NO-anläggningar tillverkas i standard-serier eller i specialutföranden allt efter behov. Anläggningen består av utvalda komponenter med hög kvalitet. De är helautomatiska med elektronisk kvalitetsövervakning.

Fördelar

Förvaring och hantering av syra och lut undviks.
Anläggningen är ytterst platsbesparande på grund av den kompakta designen.
Anläggningen är av hög kvalitet, kräver minimalt underhåll och driftssäkerheten är mycket hög.

Har ni frågor, får ni gärna kontakta oss på

telefon 0520- 743 00

eller via e-post>>

 

02-12 

 

03-21 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.