Vattensystem.se

Avvattningsmodul

Avvattningsmodul Typ 758 består av två fördelningssystem och åtta filterpåsar och används för slamavvattning. Uppsamlingstanken rymmer 750 liter och är försedd med nivåvippa för styrning av slampump, magnetventil eller larm.

Skötsel av anläggningen

Inskränker sig till regelbundna tömningar av filterpåsarna.

Manuell dosering

Dosering av kemikalier direkt i uppsamlingstanken kan ske manuellt och är lämpligt där avvattningsmodulen används för olika behandlingar.

Doserutrustning (ingår ej)

Består av kemikalietank och doserpump. Utrustningen installeras på trycksidan efter slampumpen. Därvid erhålls en ordentlig blandning av polymer och ytterligare blandning är ej nödvändig

 slambild


 

     

 

 

 

Copyright 2006 Kylvatten.se.